Undoudou 無添加嬰兒純棉冬甩枕頭 10-150

 

👍 採用無添加純棉二重紗製造,完全冇任何漂白或者藥液消毒過,可以由初生開始用到六個月

 

✅ 適合初生~6個月

✅ 100%無添加純棉製造

✅ 表面的黑