Pilot Eric Carle The Very Hungry Caterpillar 飢餓的毛毛蟲 神奇彩色水畫紙+筆 

 

👍 The Very Hungary Caterpillar 版本! 玩法同PILOT 神奇彩色水畫筆地氈差唔多, 只係變左做小畫板嘅迷你版本, 方便携帶~

 

✅ 只需將清水倒入枝筆度,小朋友在畫紙上畫就可填色, 水乾後畫左嘅嘢就會自動消失,小朋友有地方畫野之餘但又唔會周圍畫花哂屋企D牆壁,可循環再畫,連畫簿都慳返!更有效教育小朋友環保知識!

 

🔍 產品資料:

• 專用畫筆一支

• 專用水畫紙4張

🔍 Size: 約178(幅)200(高)mm

 

**適合1.5歲以上 **

(預訂) Pilot Eric Carle The Very Hungry Caterpillar 飢餓的毛毛蟲 神奇彩色水畫紙+筆

庫存單位: 4977554230633
HK$78.00價格
  • 貨品會在確認付款後2-4星期到貨, 如客戶與現貨貨品一起購買滿指定包送貨金額, 需待所有貨到齊後才一起寄出, 方能享受相關優惠, 如郵局櫃位取件或順豐到付, 客戶則可選擇現貨的先行寄出或到齊貨後一起寄出以節省運費 (請留意如郵局櫃位取件, 因系統是以訂單的總重量計算, 如分開寄出, 可能需另加收運費), 詳情可以WhatsApp 或 Facebook PM 我們查詢