Pilot 乘數表 (九因歌) 神奇彩色水畫冊+筆212370

 

👍 乘數表 (九因歌) 練習版本, 拎出街俾小朋友隨時隨地練習, 可以不斷重複使用, 寓學習於如樂!

 

好處:只需將清水倒入枝筆度,小朋友在畫紙上畫就可填色, 水乾後畫左嘅嘢就會自動消失,小朋友有地方畫野之餘但又唔會周圍畫花哂屋企D牆壁,可循環再畫,連畫簿都慳返!更有效教育小朋友環保知識!

 

✅ 可以不斷重複使用

✅ 旁邊付有答案欄, 方便做完後對答案

 

產品包括:
- 專用畫筆一支
- 專用水畫紙4張 (約16.5cm x 17.5cm)

 

** 對象年齡: 6歲以上 **

(預訂) Pilot 乘數表 (九因歌) 神奇彩色水畫冊+筆212370

HK$78.00價格
  • 貨品會在確認付款後2-4星期到貨, 如客戶與現貨貨品一起購買滿指定包送貨金額, 需待所有貨到齊後才一起寄出, 方能享受相關優惠, 如郵局櫃位取件或順豐到付, 客戶則可選擇現貨的先行寄出或到齊貨後一起寄出以節省運費 (請留意如郵局櫃位取件, 因系統是以訂單的總重量計算, 如分開寄出, 可能需另加收運費), 詳情可以WhatsApp 或 Facebook PM 我們查詢